Cousteau

El desobridor dels mars

Autor: Philippe Zwick Eby

Ilustraciones: Chaaya Prabhat

Jacques Cousteau va ser el descobridor dels oceans. Va inventar i va desenvolupar equips de busseig, va escriure llibres que es van convertir en best sellers, va realitzar pel·lícules premiades i reeixides campanyes per a la pre-servació dels mars. També va ser oficial naval, científic, fotogràfic-fo, investigador i un exemple a seguir per a mi-lions de persones. En aquest llibre, el fill de Cousteau, Philipe, descobreix els èxits del seu famós pare.

Amb la col·lecció infantil, des de Vegueta volem fer la nostra aportació particular al projecte més apassionant que existeix, el de l’educació infantil i juvenil. Com una vareta màgica, l’educació té el poder d’il·luminar les ombres i fer prevaldre la raó, els principis i la solidaritat, impulsant la prosperitat.

Vegueta ha tingut el privilegi de comptar amb la col·laboració de Jan Cousteau, nora de Cousteau i vídua del seu fill Philippe, protagonista del llibre. L’autor es va re-unir amb ella a Washington. Jan emocionada ens va cedir per a la seva publicació la carta que havia rebut de Philippe quan estava en una expedició. A més de la carta de Philip-pe, aquest títol inclou una postal i una segona carta que simulen la correspondència de Philippe amb la seva mare, quan estava en l’internat i els seus pares viatjaven per tot el món a bord del Calypso.

Tant el registre de la narració com l’estil de les imatges estan adequats als escolars en una franja d’edat d’entre 8 i 11 anys. El text i les Il·lustracions s’asseguren de trac-tar temes didàctics transversals als àmbits d’activitat del personatge, de cara tant a la lectura en família com a l’ús en centres escolars i al reforç del programa educa-tiu. Les pàgines finals del llibre contenen una biografia resumida del personatge.

Genis de la Ciència, la nostra sèrie de biografies de cientí-fics i inventors, pretén aproximar als infants els grans personatges que, amb el seu estudi, disciplina i coneixe-ment, han contribuït al desenvolupament i a la millora de la qualitat de vida de la nostra societat. Les nostres publi-cacions volen donar suport a la tasca de creadors, peda-gogs i mestres, sense l’esforç i generositat dels quals seria impossible el miracle de la transmissió del saber que, com el foc d’una torxa, ha de créixer cada vegada que passa d’una generació a la següent. Sense l’encomiable feina d’a-quests professionals i sense la curiositat innata dels nos-tres còmplices -tots els nens i nenes als quals ha picat alguna vegada la xinxa prodigiosa de la lectura-, molt poc del que fem tindria sentit.

Otras ediciones del libro

Otros libros de la colección